Utställningsarbete/utställning Dunkers kulturhus

2022 firar Fotoskolan på Munka Folkhögskola 10 år. Jag och fotografen Sarah Perfekt fick uppdraget att planera och hänga utställningen på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Temat var ”Självporträtt” och som gammal Munka-elev och kvälls- och sommarkurslärare på skolan, bidrog jag med sex bilder ur min serie Mull.