Till någon som är mycket ung/Dunkers kulturhus

Utställningen visas på Dunkers kulturhus i Helsingborg 28 maj-19 juli 2020.